2010-5_p02 Van de redactie

Van de redactie - René SuikerHoofdredacteur SoftwareBus

En soms valt het niet mee…

Tegen mijn gewoonte in schreef ik vorige keer mijn openingswoorden geruime tijd voordat het blad gereed was, omdat ik zelf ook van een vakantie wilde genieten. Dat kan op zich wel, maar brengt een zeker risico met zich mee.

Enfin, mijn vakantie viel behoorlijk in het water, of liever, het water viel onbehoorlijk in mijn vakantie, maar daarnaast had ik dus wat zaken aangekondigd die uiteindelijk niet in onze SoftwareBus terecht zijn gekomen. Waarvoor dus mijn verontschuldigingen.

Dus nu weer op het vertouwde laatste moment, waarbij ik dus mijn vormgevers en eindredacteur weer in de stress jaag, omdat het blad natuurlijk wel weer op tijd bij de drukker moet liggen. Al met al een uitdagende job, dit blad telkens weer uitbrengen. Gelukkig hebben een aantal mensen er voldoende handigheid in.

Zoals ik al eens eerder aankondigde, willen we de SoftwareBus wel handhaven als een kwalitatief uitstekend hobbycomputerblad, maar willen het ook echt het verenigingsblad van CompUsers laten zijn. We zouden het dan ook fijn vinden, als alle leden abonnee zouden worden. Daarom zijn we nu ook een actie begonnen om iedereen abonnee te maken.

Voor u ligt deze keer een extra dik nummer. Dat is nog niet blijvend, maar als start van deze actie wilden we een keer eruit springen en daarbij ook flink wat foto’s van de DigiFotoWedstrijd tonen. Daar hebben we flink wat extra ruimte voor nodig. De prijsuitreiking heeft intussen plaatsgevonden, daar blikken we ook nog op terug.

In dit nummer blikken we ook terug op de CompUsersMegaGebruikersdag. Daarnaast een korte, snelle impressie van het hcc!digital event door onze voorzitter, maar daar willen we in het volgend nummer uitgebreider op terug komen.

Verder uitgebreid aandacht voor de CompUsers Kaderdag, welke onlangs plaatsvond. Voor wie het nog niet wist, er zijn binnen de vereniging veel activiteiten te verrichten en daar hebben we actieve vrijwilligers bij nodig. Op dit moment kunnen we nog voor diverse posities mensen gebruiken. In het deel over de kaderdag zult u ook meekrijgen dat we naarstig op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter, want de huidige voorzitter zal na het verstrijken van de huidige termijn niet meer beschikbaar zijn voor nog een periode.

Achter de schermen heeft zich voor deze uitgave heel wat afgespeeld. De planning van de SoftwareBus ligt ongeveer voor een heel jaar vast We hebben echter, vanwege het naar voren halen van hcc!digital, een aangepaste planning beleefd, zodat nummer 5 (dit nummer) toch nog uit kon komen voor dit evenement. Vervolgens leek het erop, alsof er voor CompUsers geen plek was in de ‘herberg’, ofwel op het hcc!digital event, tenzij we ons wel heel erg en onnatuurlijk zouden schikken in een aantal eisen. Dat hebben we niet gedaan, dus zouden we niet mee doen. Daarop werden de zaken weer teruggedraaid en nu gaan we toch deelnemen. Alleen, de SoftwareBus als aankondiging, dat ging dus niet meer werken.

Naast al deze zaken rondom de vereniging is er natuurlijk op het gebied van de computerhobby zeker nog het nodige te verwachten in deze uitgave. Al met al weer een veelzijdige uitgave, voor en door onze leden. Veel leesplezier !

René Suiker

Terug naar Preview SoftwareBus en GigaHits 2010-5

Categorieën