2010-5_p06 De MegaCompUsersdag

De MegaCompUsersdag - René Suiker

Zoals altijd: Gevarieerd - Ganimeerd - Gezellig

Op het gevaar af deze SoftwareBus wel erg vol te krijgen met verenigingsactiviteiten moet ik toch ook nog een paar woorden wijden aan onze MegaCompUsersdag van 25 september jl. In het vorige nummer hebben we al ruimschoots stilgestaan bij dit evenement,

MegaCompUsersdag 2010

maar toen moest het nog komen. Nu hebben we dit achter de rug en er is heel wat over te vertellen.

Mega

Het was een geslaagde en gezellige dag en het programma mocht er zijn. De opkomst was ook groot. Over de dag gespreid kregen we meer dan 600 mensen binnen. Maar goed dat ze niet allemaal tegelijk binnen waren, want dan waren er parkeerproblemen opgetreden.

We hadden zo'n 15 andere groeperingen van de HCC over de vloer..............

Lees het hele artikel als PDF.

Terug naar Preview SoftwareBus en GigaHits 2010-5

Categorieën

Openbare bestandsbijlagen

Bijlage Grootte
SwB20105_De-MegaCompUsersdag.pdf 387.76 KB