2010-5_p44 Firewall van Windows 7

Geavanceerde firewall van Windows 7 - Ruud Uphoff

Is een aparte firewall nodig? Of volstaat de ingebouwde firewall van Windows zelf ...

Nog steeds doen leveranciers van beveiligingssoftware krampachtige pogingen hun product te slijten. Lukt het niet meer als kale firewall, dan wordt het ding verpakt als onderdeel van een compleet beveiligingspakket. Een en ander uiteraard begeleid met de nodige reclamekreten die alle kenmerken van moderne reclame hebben: niet alleen de voortreffelijkheden van het eigen product wat overdrijven, zoals in de 'goede oude tijd', maar ook en vooral de klant keihard misleiden door onjuiste informatie te verstrekken. Hebben we dergelijke producten nog nodig? Nee, gewoon keihard nee! Althans, als het om de doorsnee computer thuis gaat.

Maar in een andere omgeving of bijzondere situatie, kunnen andere eisen worden gesteld aan een firewall. Het gaat dan om gevaren die specifiek zijn voor een bepaalde systeemconfiguratie. Met name als een computer eigen services draait hebben we niets aan een firewall die alle binnenkomend verkeer blokkeert. Er zal moeten worden toegestaan dat bepaalde soft-ware functioneert als een service, dus staat te wachten op commando’s van buitenaf. Zonder dat zou de SMTP-server van je ISP je mail niet aannemen om te verzenden.
Een firewall moet dus soms binnenkomend verkeer toestaan. En met binnenkomend verkeer bedoelen we alleen dát binnenkomend verkeer dat op initiatief van buitenaf moet worden toegelaten

Lees meer in de SoftwareBus zelf!

Terug naar Preview SoftwareBus en GigaHits 2010-5

Categorieën