Algemene Ledenvergadering 2017

Datum

-

Het Bestuur van HCC!CompUsers nodigt alle leden uit voor de
ALGEMENE LEDENVERGADERING
op 22 april 2017 vanaf 12.30 uur.
Adres: Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt, Tel. 030-2203954

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening.

 

 1. Vaststelling van de agenda.

Leden kunnen nadere agendapunten schriftelijk, voorzien van een toelichting tot uiterlijk 1 april 2017 indienen bij de secretaris

 

 1. Mededelingen / Ingekomen en Uitgegane stukken.

 

 1. Verslag en vaststelling verslag ALV 16 april 2016 en extra ALV 24 september 2016.

Bespreking van het verslag zal geschieden op hoofdlijnen

Gelieve opmerkingen en vragen vooraf tot uiterlijk 1 april 2017 bij de secretaris in te dienen.

 

 1. Algemeen Jaarverslag 2016 en activiteiten 2017.

De platforms vertellen over hun activiteiten en plannen

 

 1. Financiële Jaarstukken 2016 incl. Programmatheek.

A.Financieel jaarverslag 2016 CompUsers en Programmatheek

B.     Verslag van de kascommissie

C.     Verlening decharge aan het bestuur

D.    Vaststelling begroting 2017 / contributie 2018

E.     Benoeming nieuwe Kascommissie

 1. Verslaglegging uitvoering adviezen werkgroep “Beleggingen”.
 2. Uitkomsten Herfstkaderdag 2016 en Voorjaarskaderdag 2017.

 

 1. Ontwikkelingen HCC/CompUsers.

 

 1. (Her)Verkiezing bestuursleden.

                       

 1. Rondvraag.

 

 1. Sluiting.

 

De vergaderstukken zijn nu beschikbaar in het 'Ledenkatern' op www.CompUsers.nl en zullen tijdens de vergadering in een beperkte oplage in de zaal gereed liggen.

 

We rekenen op jullie komst!                   Jullie aanwezigheid is belangrijk!

“Laat je stem niet verloren gaan”

 

Categorieën