CompUsers actief op #Twitter

Dit weekeinde heeft CompUsers een stap gezet in de wereld van social media. We zijn gestart met Twitter en willen binnenkort ook op Facebook nadrukkelijker actief worden. Daarna zullen we andere delen van het social media landschap gaan verkennen.

De eerste tweets gaan uiteraard over de MegaCompUfair op 21 september. Maar ook andere onderwerpen komen aan de orde.

Wil je uit de eerst hand weten waar onze vereniging mee bezig is, volg dan @CompUsers 

# De nieuwe mogelijkheden in Windows 8.1 (Tony Krijnen; Microsoft)

Dit jaar zal Windows 8.1 op de markt verschijnen. Dan hebben we het niet over Windows 8 waar even een service pack aan is toegevoegd. Windows 8.1 heeft heel veel nieuwe functies en verbeteringen waar de gebruikers om gevraagd hebben.

De Microsoft expert Tony Krijnen legt u daar graag het fijne van uit. Zoals altijd in een interactieve sessie met veel demon­straties en ruimte voor uw vragen en opmerkingen. Windows 8.1 komt uit op 17 oktober. Maar hier krijg je al deze nieuwe versie te zien.

De lezing is van 10.15-11.15 uur en wordt vervolgd door een vragenuurtje over Windows en andere Microsoft producten. Je hebt dus de kans van je leven om het naadje van de kous uit de eerste hand te krijgen. Maar wellicht zal het vooral over het nieuwe Windows 8.1 gaan.

Voor alle informatie over Windows 8.1 tijdens MegaCompUfair klik op Windows 8.1.
Voor alle informatie over de MegaCompUfair klik op MegaCompUfair.

 

# De digitale woning 3 (Hans van Baalen; CompUsers Platform Windows)

In de reeks lezingen in ons project De digitale woning houden we ditmaal weer een algemene lezing met bijzondere aandacht voor Domotica.

Het eerst deel van de lezing zal een al­gemene indruk geven van wat er zoal in onze woning is of gaat komen. Het tweede deel zal het onderwerp Domotica wat verder uitdiepen: Wat is er mo­ge­lijk - welke apparatuur - hoe werkt dit samen?

Voor alle informatie over Lezingen tijdens MegaCompUfair klik op Lezingen.
Voor alle informatie over de MegaCompUfair klik op MegaCompUfair.

 

# Videobewerking met Android Apps (Erhard Braas)

Erhard Braas vertelt tijdens zijn lezing op de MegaCompUfair over de mogelijkheden en onmogelijkheden van videobewerking op mobiele Androidapparaten.

Vrijwel alle tablets en telefoons hebben een camera aan boord die niet alleen foto's kan maken, maar ook filmpjes. Hoewel lichtsterkte en zoomen vaak wat te wensen over laten, hebben deze apparaten het voordeel dat filmpjes meteen verspreid kunnen worden.

In de lezing gaat hij in op wat wel kan en wat niet, wat werkt en wat niet en waar werkt het mee en waarmee niet.

Voor alle informatie over Lezingen tijdens MegaCompUfair klik op Lezingen.
Voor alle informatie over de MegaCompUfair klik op MegaCompUfair.

 

# Muziekzaal (Platform Muziek en Digimedia-ig)

Op de MegaCompUfair zal het CompUsers Platform Muziek samen met de HCC!Digimedia-ig de Colenberghzaal 1 innemen. We hebben daarom dit de Muziekzaal genoemd. Hier kan naar hartenlust gemusiceerd worden, alhoewel het wel de bedoeling is dat het musiceren een raakvlak heeft met de computer.

Mee doen!!!

Wil je mee musiceren of iets anders op het gebied van digi-muziek presenteren? Daar bieden we ruimte en gelegenheid voor. Maar we willen wel graag dat je eerst afstemt. Niet omdat we bang zijn voor valsspelers, maar omdat we graag het programma in de Muziekzaal zo goed mogelijk tot zijn recht laten komen. Stuur daarom een mailtje aan de coördinator van het CompUsers Platform Muziek (Muziek@CompUsers.nl).

Wilt u inspiratie opdoen? Kom dan langs. In de Colenberghzaal 1. Je mag je computer en instrument vast meebrengen, misschien hebben we toch een plaatsje voor u.

Voor alle informatie over Muziekzaal tijdens MegaCompUfair klik op Muziekzaal.
Voor alle informatie over de MegaCompUfair klik op MegaCompUfair.

 

# Demo 3D-printer

Maak tijdens de MegaCompUfair kennis met een 3D-printer. De mogelijkheden zijn onbegrensd en de prijzen zijn al zodanig dat 3D-printers 'Salonfähig' zijn geworden. In de sporthal van HF Witte is een 3D-printer werkend te zien.

Voor alle informatie over Demo's enz. in de Sporthal tijdens MegaCompUfair klik op Sporthal
Voor alle informatie over de MegaCompUfair klik op MegaCompUfair.

 

# Programmeren van de Raspberry Pi (Johan Swenker; CompUsers Platform Linux)

Tijdens de MegaCompUfair vertelt Johan Swenker van het Platform Linux over het inter­facen van lampjes en schakelaars aan de Raspberry Pi. De Raspberry Pi is een singleboardcomputer die tegen een minimale prijs wordt vervaardigd en verkocht. De basisvariant kost slechts enkele tientjes.

Johan vertelt in het bijzonder over het gebruik van de GPIO-poort, daar kun je namelijk mooi je domotica op aansluiten. Het uitlezen van de scha­kelaars en het besturen van de lamp­jes zal in verschillende programmeertalen gedemonstreerd worden.

Ook intelligentere hardware, die bij­voorbeeld op de I2C-bus aangesloten moet worden, wordt bespro­ken.

Voor alle informatie over Lezingen tijdens MegaCompUfair klik op Lezingen.
Voor alle informatie over de MegaCompUfair klik op MegaCompUfair.

 

# Maken presentatie met Prezi i.p.v. PowerPoint (Marco Steen)

Prezi is een gratis en online alternatief voor PowerPoint. Presentaties die met Prezi zijn gemaakt noemen we prezis. Prezi is uitermate geschikt voor het in beeld brengen van samenhang of een proces. Je kan eenvoudig bestaande afbeeldingen en (youtube-)filmpjes toevoegen.

Het maken van een prezi gaat wel iets anders dan van een “normale” PowerPoint-presentatie.

Tijdens de Workshop gaan we een eenvoudige prezi maken en ervaar je de mogelijkheden van Prezi.

De workshop wordt twee keer gegeven, om 10.15 uur en om 11.30 uur. Reserveer een plek voor de Workshop door op de hiervoor genoemde tijden te klikken.

Voor alle informatie over Workshops tijdens MegaCompUfair klik op Workshops.
Voor alle informatie over de MegaCompUfair klik op MegaCompUfair.

 

# Videobewerking met Cyberlink Power Director 11 (Gerrit Rozendaal)

Gerrit Rozendaal van het platform DigiVideo is onze specialist op het gebied van het videobewerkingsprogramma Cyberlink PowerDirector.

In de workshop maken we een film met diverse video formaten die we samenvoegen met foto’s met verschillende extensies; tevens voegen we muziek toe en we maken een image-bestand.

De workshop wordt twee keer gegeven, om 13.30 uur en om 14.45 uur. Reserveer een plek voor de Workshop door op de hiervoor genoemde tijden te klikken.

Voor alle informatie over Workshops tijdens MegaCompUfair klik op Workshops.
Voor alle informatie over de MegaCompUfair klik op MegaCompUfair.

 

# Adobe Lightroom (Jos van den Berge)

Jos van den Berge van het platform DigiFoto vertelt over de vele mogelijkheden van Adobe Photoshop Lightroom. Lightroom is een programma voor het bewerken en beheren van foto's.

Met Lightroom kan je foto’s beheren, organiseren en van aanvullende informatie voorzien (Bibliotheek), bewerken (Ontwikkelen), geotaggen (Kaart), er een digitaal boek van maken en eventueel afdrukken (Boek), een diavoorstelling maken (Presentatie), ‘gewoon’ afdrukken (Afdruk­ken) en een online fotogalerie maken (Web).

Tijdens de lezing wordt in ieder geval ingegaan op de basics: foto’s beheren en dergelijke (module Bibliotheek) en het maken van eenvoudige en wat minder eenvoudige bewerkingen (module Ontwikkelen). Als er nog tijd overblijft kan kort worden stilgestaan bij een of meer van de overige modules.

Voor alle informatie over Lezingen tijdens MegaCompUfair klik op Lezingen.
Voor alle informatie over de MegaCompUfair klik op MegaCompUfair.

 

# Navigatie met 'Open Source'

Nicolaas A. Kraft van Ermel vertelt over de mogelijkheden van gratis navigatie op een smartphone, ook zonder internet onderweg.

De dagen dat je voor navigatie een duur navigatiesysteem nodig had, zijn definitief voorbij. Met de tegenwoordige smartphones is het zo gemakkelijk geworden om gratis en voor niets te navigeren, dat het voor veel typen gebrui­kers overbodig is een dergelijke grote uitgave te doen. Het is echter ook over­bodig om dure software of een permanente internetverbinding te hebben om de weg te kunnen vinden. Als gebruik wordt gemaakt van kaartmateriaal van het OpenStreetMap-project kan zowel de software, als het kaartmateriaal helemaal gratis en een internetverbinding onderweg is ook niet nodig. Tel uit uw winst! In deze lezing vertelt Nicolaas Kraft van Ermel hoe dat kan en wat u er precies voor nodig heeft.’

Voor alle informatie over Lezingen tijdens MegaCompUfair klik op Lezingen.
Voor alle informatie over de MegaCompUfair klik op MegaCompUfair.

 

# Koningszet: inleidend verhaaltje over Kunstmatige Intelligentie (Gerard de Vries)

Het doel van de lezing is, de geïnteresseerde leek en de computerhobbyist ken­nis te laten maken met de denkwijze en aanpak van Artificiële Intelligentie (AI). Na een korte, informele omschrij­ving van AI wordt er een uiterst simpel pro­bleem, aan het schaak­spel ontleend, bij de kop genomen. Vervolgens worden er zes manieren bekeken om dit pro­bleem door de computer te laten oplossen. Deze methoden worden uitgelegd, geïllustreerd met een zelfgeschreven Java-programmaatje, enigszins wiskundig geanalyseerd, en onderling vergeleken.

Daarbij wordt soms ook gewezen op filosofisch getinte vragen (met name: ‘Wat is intelligentie eigenlijk?’) die op de ach­ter­grond meespelen, maar waar we overigens niet echt bij stil zullen staan. Tot slot worden kort wat ideeën aangestipt voor uitbreiding en verdieping van het onderwerp.

Wij willen op de MegaCompUfair graag laten zien hoever wij zijn met diverse lopende projecten, waaronder natuurlijk ook ons TetraBot-project.

Voor alle informatie over Lezingen tijdens MegaCompUfair klik op Lezingen.
Voor alle informatie over de MegaCompUfair klik op MegaCompUfair.

 

# Gebruik van de Digitale studio bij het componeren van muziek (Leon Braam)

Leon zal tijdens de presentatie aangeven wat er momenteel beschikbaar is om een digitale studio op te zetten. Tevens zal hij aan de hand van eigen composities uitleggen hoe digitale mu­ziek gecomponeerd, opgenomen, gearrangeerd en gemixt wordt.

Voor alle informatie over Muziekzaal tijdens MegaCompUfair klik op Muziekzaal.
Voor alle informatie over de MegaCompUfair klik op MegaCompUfair.

 

# Op midi saxofoon spelen met Band-in-a-Box (Ronald Fukken)

De ‘midi windwood player’ bevat vele instrumenten in één en ‘Band in a Box’ is een midi begeleidingsprogramma, waarbij keuze uit vele stijlen en ritmes mogelijk is. Ronald legt uit en demonstreert.

Voor alle informatie over Muziekzaal tijdens MegaCompUfair klik op Muziekzaal.
Voor alle informatie over de MegaCompUfair klik op MegaCompUfair.

 

# Live muziek

Pieter van Hof gaat muziek maken op zijn keyboard. Benieuwd wat dat gaat worden? Kom luisteren.

Voor alle informatie over Sporthal tijdens MegaCompUfair klik op Sporthal.
Voor alle informatie over de MegaCompUfair klik op MegaCompUfair.

 

# VraagBaak voor Adobe Elements

Martin Wagner zal aanwezig zijn om al uw algemene en specifieke vragen over video bewerken met Adobe Elements 11 te beantwoor­den.

Voor alle informatie over Sporthal tijdens MegaCompUfair klik op Sporthal.
Voor alle informatie over de MegaCompUfair klik op MegaCompUfair.