Extra Algemene LedenVergadering

Datum

-

Extra Algemene Ledenvergadering

tijdens de MegaCompUfair.

Zoals besloten tijdens de ALV van april jl. heeft de werkgroep ‘Beleggen’ haar eindrapport over dit onderwerp uitgebracht aan het bestuur.

Dit eindrapport zal worden besproken in een extra ALV, die zal worden gehouden tijdens de MegaCompUfair op zaterdag 24 september a.s. van 12.30 tot 13.15 uur in H.F. Witte Centrum in De Bilt, Henri Dunantplein 4 . De routebeschrijving vindt u hier.
 
De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Bespreking eindrapport werkgroep ‘Beleggen’ Het eindrapport is te downloaden op deze pagina in ons ledenkatern.
3. Sluiting

De vergadering staat gepland van 12.30 uur tot uiterlijk 13.15 uur, zodat u de rest van de dag kunt genieten van onze MegaCompUfair.

 

Categorieën