Webinar Platform Muziek

Datum

-

Leon Braam houdt een webinar over een budget muziek Homestudio voor beginners.

Afbeelding

Homestudio

Heeft u altijd al muziek willen opnemen maar kwam er nooit iets van terecht? De redenen hiervoor zijn divers: ik had geen tijd, ik kan geen muziekinstrument bespelen, het is allemaal zo duur, enz.

Er is goed nieuws!  In het hedendaagse digitale tijdperk is het mogelijk om een budget digitale homestudio in te richten, waarmee zelfs hitsingles gemaakt kunnen worden. Leon gaat in dit webinar in op de benodigde hardware en software en hoe u anno 2021 uw eigen budget homestudio kunt opstellen en exploiteren.

Aanmelding Algemene Ledenvergadering 17 april 2021

Logo Online-ALV

De Algemene Ledenvergadering 2021 (ALV) wordt gehouden op 17 april a.s. aanvang 14 uur.

Vanwege Covid-19 wordt de vergadering - helaas net als vorig jaar - online gehouden. Als u wilt deelnemen aan de vergadering moet u zich aanmelden.

Hoe u zich kunt aanmelden voor deelname aan de vergadering en hoe u - vooraf - vragen en opmerkingen kunt indienen, is vermeld in Nieuwsbrief 2021-07.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Einde bericht.

CompUfair 6 februari 2021 gaat niet door!

U  zult vast niet verrast zijn, dat door de coronamaatregelen de CompUfair van a.s. zaterdag 6 februari geen doorgang kan vinden. De eerstvolgende CompUfair staat gepland voor 17 april a.s., in combinatie met de Algemene Ledenvergadering.

Of de volgende CompUfair doorgang kan vinden is nog onzeker. De Algemene Ledenvergadering gaat in elk geval door, is het niet in De Bilt, dan online.

Webinar Scratch door René Suiker (Platform Webontwerp)

Zaterdag 20 februari 2021 (online), aanvang 14:00 uur

Logo Scratch

Als CompUsers zijn we al een tijdje op zoek naar vernieuwing en verjonging. Toenmalig voorzitter Ton Valkenburgh benaderde het bestuur begin 2018, om eens naar Scratch te kijken. Dat zou iets leuks zijn, waarmee onze leden met hun (klein)kinderen samen plezier aan de computerhobby kunnen beleven. René Suiker pakte die uitdaging op en werd enthousiast over Scratch. In dit webinar probeert hij dit enthousiasme op u over te brengen.
 
Uiteraard is er tijdens het webinar gelegenheid tot het stellen van vragen.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 19 december 2020 om 14 uur (online)

Zoals u eerder hebt kunnen lezen, wordt de vanwege Covid-19 uitgestelde ALV online gehouden. De vergadering is op 19 december a.s., aanvang 14 uur.

Als u "aanwezig" wilt zijn, meldt u zich dan aan vóór 17 december a.s. Er is tijdens de vergadering geen spreekrecht.

U kunt eventuele vragen/opmerkingen vooraf per mail indienen. Een reactie wordt door het bestuur gegeven tijdens de vergadering.

De toekomst van CompUsers

Binnenkort, op 19 december, zal er online een Algemene Ledenvergadering worden gehouden waarin de toekomst van CompUsers aan de orde komt. Daaraan voorafgaand vind op 2 december een voorbereidende internetsessie plaats waarin het bestuur verzamelt wat door de deelnemende leden (aanmelding inmiddels gesloten) aan opmerkingen, suggesties, meningen en vragen over deze kwestie wordt opgebracht. Buiten die internetsessie om kunt u uw opmerkingen enz. ook kwijt door vóór 4 december a.s. een e-mail aan de secretaris te sturen. Discussiestukken en meer informatie over het hoe en waar vindt u in het ledenkatern.

Algemene Ledenvergadering 2020

Datum

Convocatie voor de

voorzittershamer⟶ Algemene Ledenvergadering ⟵voorzittershamer

op 19 december 2020

Vanwege Covid-19 wordt de ALV niet gehouden in De Bilt maar via internet. Om deze reden is het tijdstip waarop de vergadering zal beginnen nog niet bekend.

Wegens maatregelen van de overheid i.v.m. Covid-19 hebben wij onze ALV van 25 april 2020 uitgesteld.
Omdat zich tot nu toe geen kandidaten voor bestuursfuncties hebben aangemeld, moeten we belangrijke besluiten nemen over de toekomst van CompUsers.