Scratch

Scratch is een programmeertaal, specifiek bedoeld voor kinderen.

Maar, zoals Lego ook voor kinderen gemaakt is, kan je er als volwassene veel plezier aan beleven. En als (groot)ouder kan je er ook leuk mee spelen met je (klein)kinderen. Daarmee versterk je de relatie met je (klein)kind, je bent tenslotte leuk samen bezig, en je kunt van elkaar leren. Het is voor het kind heel nuttig om met Scratch kennis te maken, want de manier van denken komt later zeker van pas.

Lezingen en presentaties

Deze pagina zal toegang geven tot de diashows van de lezingen en workshops van het Platform WebOntwerp.

Als er opnamen van lezingen en workshops gemaakt zijn, zullen deze ook via deze pagina toegankelijk gemaakt worden.

Op dit moment is deze pagina nog in ontwikkeling.

Welkom bij Platform WebOntwerp

Dit Platform is in opbouw en heeft behoefte aan mensen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp en er aardigheid in hebben om samen met anderen hieraan te werken.

Is dat bij u het geval, dan kunt u dat kenbaar maken door het aanmeldingsformulier in te vullen.

Nadat u dit gedaan heeft, wordt er contact met u opgenomen om te bespreken hoe dit verder uitgewerkt kan worden.

Hieronder vindt u onze definitie van het begrip ‘Platform':