zaterdag 7 maart 2009
| ·Aanmelden (gratis)· | ·Afmelden· | ·Email-adres wijzigen· |
·Wie komt er meedoen?·

CompUsers is een VERENIGING
CompUsers is gebaseerd op het principe ‘voor en door computergebruikers’. Velen zullen zich geroepen voelen tot ‘voor computergebruikers’. Dat mag, daar is het CompUsers-aanbod ook voor bedoeld. De doelstellingen en werkwijze van CompUsers worden toegelicht op www.CompUsers.nl.

Maar ook het aspect ‘door computergebruikers’ hoort erbij. Hiermee kijken we naar de groep vrijwilligers die het aanbod van CompUsers realiseren. Gelukkig hebben we veel vrijwilligers, maar van tijd tot tijd hebben we toch weer mensen erbij nodig.

Dan denken we niet altijd aan bollebozen, cracks, nerds, die alles weten omtrent een bepaald onderwerp. Ook die zijn nodig en welkom. Maar ook 'gewone mensen' die wat kunnen organiseren of die in gewone taal juist dingen beter kunnen uitleggen aan beginners dan een doorgewinterde specialist.

Op 25 april is er weer een CompUsers-bijeenkomst in De Bilt. Vol mooie lezingen en workshops. En ook de CompUsers-jaarvergadering is op 25 april. We zoeken nog enkele bestuursleden en een aantal vrijwilligers die ons kader willen komen versterken.

Het is altijd leuk om je talenten in te zetten voor anderen. Dat kan intensief, maar dat hoeft niet altijd. Veel 'baantjes' vergen niet zo veel tijd en je kunt heel veel vanuit de thuisbasis. En CompUsers is goed voor zijn 'mensen'.

Vrijblijvend is het natuurlijk niet, maar er is een 'vrijwilligersbeleid' en een onkostenvergoeding. Vrijblijvend is het wel om eens te vragen naar de mogelijkheden.

Hieronder noemen we een aantal urgente 'vacatures'. Maar als je graag wat anders wilt doen of met ideeën rond loopt voor een vernieuwing, schroom dan niet om ook eens contact op te nemen.

Het beste is om een e-mail te sturen aan Voorz@CompUsers.nl. Je naam, misschien een korte aanduiding van je interesse en mogelijkheden, maar vooral ook je telefoonnummer, zijn van belang. We bellen je graag op, want mondeling is de communicatie vaak duidelijker dan via mail.
Inhoud eMailing
Een VERENIGING
Vacatures bestuur
Vacatures Internet
Vacatures Platforms
Vacatures VraagBaak
Andere activiteiten
Met HCC naar CeBIT
·Surf naar eShop!·

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacatures bestuur
Op 25 april is er ook weer een bestuursverkiezing. Er ontstaan enkele vacatures.
  • Secretaris
De huidige secretaris, Florus Vogelaar is, na vele jaren kader- en bestuurslid te zijn geweest, niet herkiesbaar. We zoeken een opvolger. Na een inwerkperiode, gesteund door de huidige secretaris, zal de opvolger zelfstandig deze taak overnemen. Enige ervaring met werkzaamheden die door een secretaris worden uitgevoerd, zoals het voeren van correspondentie, het verzorgen van ingekomen stukken, het maken van notulen en het archiveren van documenten, is gewenst.

Het ligt in de bedoeling dat de nieuwe functionaris medio mei, na de Algemene Ledenvergadering van 25 april, gaat starten met de inwerkperiode. Als secretaris ben je bestuurslid van de HCC!interessegroep CompUsers; het bestuur heeft eenmaal per maand een avondvergadering op een landelijk centrale locatie.

Heb je interesse en wil je nadere informatie, neem dan contact op met Secretariaat@CompUsers.nl of met Voorz@CompUsers.nl.
  • Bestuurslid die interne organisatie versterkt
Versterking van het CompUsers-aanbod en de 'bemensing' vergen altijd aandacht. We zoeken een bestuurslid met affiniteit voor het scouten van nieuwe kaderleden, teambuilding en versterken van de interne organisatie.

Graag iemand met beide benen op de grond. Bestuurlijke ervaring kan zeker geen kwaad. Maar vooral de ambitie om er wat moois van te maken zal van pas komen.

Ideeën? Interesse? Je ziet wat in deze uitdaging? Neem dan contact op via Voorz@CompUsers.nl.
Vacatures Internet
Internet is niet meer uit onze maatschappij weg te denken. Zeker niet bij CompUsers. En juist op dit terrein kun je als vrijwilliger je hobby beoefenen. Dus ..... we verwachten graag degenen die op dit terrein wat kunnen en willen.

Vacatures hebben we onder andere voor:
  • Coördinator

Het gaat om onder meer: de CompUsers-website, het Forum, e-mail, nieuwsgroepen, Kennisbank, eShop. En de onderlinge samenhang.

Dat vergt een goede coördinator. Organisatietalent is misschien belangrijker dan technische kennis van internet of computers.
  • Beheer website (Drupal)

De CompUsers website werkt onder het Drupal CMS (Content Management System). Heb jij ervaring met Drupal of een soortgelijk systeem? Interesse om eraan mee te werken? Stuur dan een berichtje aan Secretariaat@CompUsers.nl.

Vacatures Platforms
CompUsers Platforms zijn groepen die activiteiten rond een bepaald thema uitvoeren. Zij organiseren demo's tijdens bijeenkomsten, dragen bij aan de inhoud van de SoftwareBus en GigaHits, ondersteunen de VraagBaak.

Momenteel heeft CompUsers actieve Platforms voor Windows, Linux, DigiFoto, Muziek, WebOntwerp en VoIP.

Op een aantal Platforms is plaats voor extra kaderleden. Vooral de Platforms voor Windows en  DigiVideo hebben dringend versterking nodig.

Misschien heb je een goed idee of thema voor een nieuw Platform? Ook daar praten we graag over; bij voldoende bemensing is dat zeker mogelijk.

Inlichtingen: Secretariaat@CompUsers.nl.
Vacatures VraagBaak
Een van de kroonjuwelen van CompUsers is de VraagBaak. Leden helpen leden per e-mail, in het Forum, de Kennisbank, maar ook per telefoon en binnenkort ook door middel van 'huisbezoek'.

VraagBaak-medewerkers kunnen we altijd gebruiken. Zowel specialisten als 'gewone' computerhobbyisten die het kunnen uitleggen aan gewone (beginnende) lotgenoten.

Maar we zoeken ook een VraagBaak-coördinator. Deze functie werd waargenomen door de vertrekkende secretaris.

Voor het 'huisbezoek' zoeken we een kring van regionale medewerkers. Zij bezoeken een nooddruftig lid aan huis en krijgen hun reiskosten vergoed. Het systeem wordt nog uitgewerkt. Misschien wil je meehelpen dit systeem op te zetten of straks meedoen als regioconsulent?

Inlichtingen: Secretariaat@CompUsers.nl.
Andere activiteiten
Je vond jouw idee of jouw mogelijkheid om mee te doen in het CompUsers kader hier niet bij? Natuurlijk kunnen we niet alles in één eMailing proppen. Maar we zijn zeker geïnteresseerd om van je te horen.

Informatie: Voorz@CompUsers.nl.
Met de HCC naar de CeBIT
Enkele weken geleden kwam de HCC met het reusachtige aanbod van een busreis naar de CeBIT in Hannover voor ¬ 39. De toegangskaart t.w.v. ¬ 38 had de HCC gratis weten te bemachtigen.

Zo'n 500 HCC-leden hebben van dit aanbod gebruik gemaakt. Ik kon het natuurlijk ook niet laten. Een vermoeiende dag, om 5 uur 's-morgens weg en om 11 uur 's-avonds terug. Maar dan heb je ook een bezoek gebracht aan DE ICT-beurs van de wereld!

Helaas, ik heb niet meer dan een deel kunnen zien. De CeBIT is 'tig' keer groter dan bijvoorbeeld de HCC-dagen. Iets kopen kun je er niet, want het is geen consumentenbeurs. En ook de CeBIT moest de broekriem wat aanhalen: niet alle standruimte was benut.

Maar toch een reuze interessante beleving. Je ziet de nieuwste snufjes. Die kan ik hier niet gaan opsommen. Maar de redactie heeft me een artikel voor de volgende SoftwareBus 'afgedwongen'.
Henk van Andele-mail
Voorzitter CompUsers
Uitgave van
hcc!CompUsers-ig
www.CompUsers.nl