maandag 27 april 2009
| ·Aanmelden (gratis)· | ·Afmelden· | ·Email-adres wijzigen· |
·Geslaagde bijeenkomst en ALV van CompUsers·

Jammer als je er niet was.....
Op zaterdag 25 april heeft de hcc!CompUsers interessegroep in De Bilt haar tweede bijeenkomst van dit jaar gehouden. Het was een hele drukke dag. Naast de vele demo's, informatie, de vier lezingen en de vier workshops, was er ook de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.
De dag was ook zeer geslaagd. De bezoekers gingen tevreden naar huis. Ook de organisatie was heel tevreden.
Enne … weet je wat zo leuk is? Er komen steeds meer dames (mee) naar de CompUsers dagen. Het lijkt erop dat ook in kringen van computerhobbyisten de emancipatie doordringt. Kom de volgende keer ook eens met je partner!
Inhoud eMailing
Was je er niet?
Lezingen
Workshops
Grote zaal
Wii doen aan games?
Alg. Leden Vergadering
Gang van zaken HCC
·Surf naar eShop!·
Lezingen ook te downloaden
De lezingen gingen deze keer over Ubuntu, bestanden comprimeren, voorjaarsPCschoonmaak en Fonera. Alle lezingen waren goed bezocht en een aantal keren puilde de zaal uit.
Na afloop kregen de bezoekers een CD-ROM mee met de presentaties van de dag, zodat ieder het thuis nog eens op zijn gemak kan nazien.
Ook Workshops te downloaden
Bij de Workshops zitten de deelnemers elk achter een pc. Het is de bedoeling dat zij onder leiding ervaring opdoen over een onderwerp of programma. Ook de deelnemers van de Workshops kregen een CD-ROM mee met de behandelde programma's en de presentatie. Deze worden omgewerkt tot een MiniCursus en zijn binnenkort voor iedereen gratis te downloaden op www.CompUsers.nl/eShop.
De behandelde onderwerpen waren deze keer Irfanview (vervolg), voorjaarsPCschoonmaak en OpenOffice Writer.
 
Grote zaal
In de grote zaal waren de CompUsers Platforms weer aanwezig met demonstraties en informatie voor de bezoekers. Ook de Vraagbaak stond daar paraat.
De hcc-Postzegel-ig en de hcc!P2000-ig waren ook weer te gast. Bij de P2000-ig brandde een computervoeding uit, hetgeen een penetrante geur veroorzaakte. Gelukkig had de ervaren P2000-ig de situatie goed in de hand. Er hoefde geen brandweer te komen en er ontstond geen paniek. We hebben gevraagd of hiermee de laatste P2000 ter ziele was gegaan. Dat was gelukkig nog niet zo; we verwachten de P2000-ig dus ook weer in de toekomst.
 
Wii doen aan games?
In de grote zaal had het CompUsers kaderlid Bas van den Dikkenberg een echte Wii-demo opgesteld. Met het beeld tegen de wand geprojecteerd, levensgroot.
Bezoekers hebben daarmee de hele dag gebowld en getennist. En ervaren dat ze echt aan het spelen waren. Levensecht. Achteraf had ik echt spijt dat ik mijn kleinzoon niet heb meegenomen, die zou zich zeker de hele dag uitstekend vermaakt hebben.
Ik mocht ook een keer bowlen. De bal was een staaf met allerlei geheimzinnige knoppen. Daarmee moest je gooien en een knop loslaten als je eigenlijk de bal wilde loslaten. Bas was kennelijk bang dat ik met die wonderstaaf ging gooien, want hij deed het met een riempje vast aan mijn pols. Of hij bang was dat ik iemand tegen het hoofd zou gooien en bang was dat ik in de ban van het spel de wonderstaaf tegen het beeld op de wand zou smijten, werd niet helemaal duidelijk.
Het zal het laatste wel geweest zijn. Want Bas leek heel ingenomen met dit mooie apparaat. Nu is Bas wel wat groot voor een computerspelletje. Maar het bleek meer dan een spelletje. Bas had het 'gehacked' en van extra kunstjes voorzien.
Overigens, ik hoorde gisteravond op het bekende verjaardagsfeestje dat er bij een buurman een duur TV-scherm kapotgesmeten is bij het Wii-bowlen. Bovendien zei een verpleegster in het gezelschap, dat er ook veel sportblessures ontstaan bij het Wii-sporten. Maar ze was toch wel positief, ze vond Wii-sporten beter dan helemaal niet sporten. Maar opgelet dus, eerst voor een goede vorm zorgen en vermageren. Dus niet teveel achter de pc ehhhh.... TV gaan zitten :-).
 
 
Algemene Leden Vergadering
CompUsers is een vereniging met leden, binnen de HCC. Daar hoort nu eenmaal ook een jaarlijkse ledenvergadering bij. Die duurde dit jaar wel wat langer dan anders, maar er waren ook uitstekende discussies over het afgelopen jaar en vooral over de toekomstige activiteiten van CompUsers. Een deel van de discussie werd doorgeschoven naar de Kaderdag (herfst), als voorbereiding voor een vervolg in de ALV van volgend jaar.
Bij de bestuursverkiezing werd Christ van Hezik opnieuw benoemd. Florus Vogelaar en Kees van der Vlies waren aftredend, maar stelden zich niet opnieuw beschikbaar. Zij werden voor hun vele jaren dienst als kader- en bestuurslid namens de leden bedankt, met een bloemetje voor de dames en een stoffelijke blijk van de waardering door de vereniging. Florus gaat meer van zijn pensioen en caravan genieten, samen met zijn echtgenote. Voor Kees is het geen afscheid; hij zal zich in blijven zetten als kaderlid en auteur voor de SoftwareBus.
Gelukkig konden weer twee nieuwe bestuurskandidaten worden voorgesteld en benoemd. Dat zijn René Suiker, die eerder bestuurslid was, maar om persoonlijke reden een aantal jaren niet beschikbaar was. Echt nieuw is Sjek Derks, maar hij is al wel meer dan tien jaar lid van onze vereniging.
 
 
 
   René Suiker    Sjek Derks
Gang van zaken bij de HCC
Ook Petra Claessen, directeur van de HCC, was dit jaar weer aanwezig. Zij informeerde de aanwezigen over de gang van zaken bij de HCC. De HCC heeft een moeilijk 2008 achter de rug, met veel veranderingen. Maar aan het eind van het jaar had de HCC nog steeds 150.000 leden, ondanks de 'ontvlechting' met de uitgever IDG. Daartegenover is een nog interessantere keuze uit 25 computerbladen met hoge kortingen voor de HCC-leden beschikbaar.
In de toekomst zal de HCC nog meer doen voor de leden, zowel direct als via de regio's en interessegroepen. Het motto van de HCC is: geef de vereniging terug aan de leden. En hier konden ook de CompUsersleden zeer goed mee instemmen.
Er komen binnenkort een aantal interessante kortingen voor leden, alle met een direct verband met computers. De potentiële besparingen overtreffen vele malen de HCC-contributie.
De wekelijkse elektronische HCC!nieuwsbrief komt nu nog op vrijdag. Maar dat wordt binnenkort op woensdag, zodat dit beter aansluit op activiteiten van regio's en interessegroepen, die vooral in het weekend plaatsvinden. Ook komt er binnenkort een nieuw verenigingsblad. Met meer informatie over de verenigingsactiviteiten.
 
 
Henk van Andele-mail
Voorzitter CompUsers
Uitgave van
hcc!CompUsers-ig
www.CompUsers.nl