maandag 26 oktober 2009
| ∑Aanmelden (gratis)∑ | ∑Afmelden∑ | ∑Email-adres wijzigen∑ |
∑Kaderdag hcc!CompUsers met veel inbreng∑

Kaderdag in Ouwehand's Dierenpark
hcc!CompUsers heeft ongeveer 100 vrijwillige kaderleden. De communicatie gaat voor een groot deel via internet. Maar ieder jaar wordt een Kaderdag georganiseerd om elkaar te ontmoeten, en te praten over wat beter kan, wat beter moet en over nieuwe activiteiten.
Dit jaar was de Kaderdag op 24 oktober in Ouwehand's Dierenpark in Rhenen met een opkomst van ruim 40 personen. Er werd veel gediscussieerd, maar na afloop was er ook ontspanning in de vorm van een rondleiding door het dierenpark.
Inhoud eMailing
Kaderdag in Dierenpark
De probleemstelling
Discussiegroepen
Privacy & Veiligheid
Interne discussies
HCC-dagen
∑Surf naar eShop!∑

De probleemstelling
Er is weer veel veranderd in de omgeving. CompUsers zocht naar een betere afstemming van de activiteiten en services op de doelgroep. Onder leiding van vice-voorzitter Renť Suiker werd gediscussieerd over de samenstelling van de doelgroep van CompUsers.
Hieruit kwam al snel een spanningsveld naar voren. De doelgroep bestaat vooral uit beginners en gevorderden die de pc gebruiken voor allerlei toepassingen, terwijl het aanbod van CompUsers veelal gericht is op de experts met veel technische achtergrond. Kortom, het roer moet om.
De kaderleden zijn vaak ook experts met een hoge technische kennis. Dat is heel goed, die ontwikkelen de technische hoogstandjes en brengen de nieuwe technologieŽn naar ons toe.
Aan de andere kant wordt ook de behoefte aan meer 'gewone' kaderleden gevoeld. Mensen die in gewone taal de dingen uitleggen aan anderen. Interesse? Vraag informatie bij voorz@CompUsers.nl.
Discussiegroepen
De aanwezige kaderleden werden in groepen verdeeld. Daar werd vooral gediscussieerd over verbeteringen, vernieuwingen, maar ook over activiteiten waaraan de behoefte is verminderd en die misschien in de toekomst kunnen vervallen.
De rapporteurs van de discussiegroepen hielden een pleidooi voor de ideeŽn uit hun groep. Na deze sessie konden alle aanwezige kaderleden drie briefjes plakken bij hun prioriteiten. En er waren ook briefjes waarop je je naam kon zetten, als je aan de uitwerking van een voorstel wilde meewerken.
Het resultaat hiervan moet nog uitgewerkt worden. Wel was duidelijk dat met veel enthousiasme de prioriteiten werden aangegeven en er werden ook veel briefjes met namen geplakt.
Platform 'Privacy & Veiligheid'
Linux-gebruikers hoeven niet verder te lezen. Maar ook Windows is veilig, als je het goed gebruikt. Wat niet wegneemt dat bijvoorbeeld je e-mail en wachtwoorden van e-mailaccounts in klare taal het internet over gaan. Ook bij Linux-gebruikers, want dat is een internetstandaard. Maar het kan ook veiliger!
Hoe gaan bedrijven met jouw gegevens om? Wat verzamelt bijvoorbeeld Google van jou? Welke gevolgen voor je privacy kunnen sociale netwerken zoals Hyves hebben? Wat is OpenID?
Kortom, het moderne computergebruik betekent heel wat voor je privacy. En wist je dat ongeveer ťťn op de drie de pc's een zombiesysteem is?
Tijdens de Kaderdag werd het idee gelanceerd om een CompUsers Platform 'Privacy & Veiligheid' op te richten.
Interesse om deel te nemen? Als gewone 'gebruiker' van privacy en veiligheid? Wil je ook het nieuwe platform helpen opbouwen of bijdragen leveren in de vorm van artikelen, lezingen, vragen beantwoorden, software verzamelen of nog wat anders?
Schrijf een mailtje met je ideeŽn en wensen aan voorz@CompUsers.nl.
Interne discussies
CompUsers is een vereniging. Met statuten, een Algemene Leden Vergadering, een bestuur, enzovoort.
In de vorige Algemene Leden Vergadering werd afgesproken om tijdens deze Kaderdag te praten over een eventuele statutenwijziging voor het beperken van aaneensluitende zittingstermijnen van bestuursleden. Dit bleek in te gaan tegen de nieuwe reglementen van de HCC, bovendien werd de wijziging als onnodig en ongewenst ervaren.
Wel werd erop aangedrongen dat het bestuur zich meer beperkt tot besturen, en het uitvoerende werk meer aan het kader overlaat. Ook de overige 15.000 CompUsers-leden zijn van harte welkom om mee te doen. Een zienswijze waar het bestuur van harte mee instemde.
De kansen om je te ontplooien bij CompUsers zijn dus volop aanwezig. Je wilt wat? Graag! Stuur een mailtje voor inlichtingen aan Platform Privacy & Veiligheid.
HCC-dagen
De Kaderdag wordt altijd een aantal weken vůůr de HCC-dagen (dit jaar op 27-28-29 november) gehouden en geldt als briefing voor de CompUsers-deelname.
Dit jaar was de briefing door Christ van Hezik erg globaal. CompUsers komt grotendeels in het DiversiteitsPlein van het HCC-paviljoen. Aan dit paviljoen wordt op papier nog hard gebouwd.
De grote lijnen van de CompUsers-plannen voor de HCC-dagen werden uiteengezet. Per onderwerp zal een kaderlid de uitwerking op zich nemen.
†††
Henk van Andele-mail
Voorzitter CompUsers
Uitgave van
hcc!CompUsers-ig
www.CompUsers.nl