donderdag 24 december 2009
| ·Aanmelden (gratis)· | ·Afmelden· | ·Email-adres wijzigen· |
·CompUsers wenst ieder prettige kerstdagen
en een voorspoedig 2010·

Een kerstwens
Allereerst wil hcc!CompUsers alle leden, donateurs, abonnees en andere lezers van deze eMailing prettige feestdagen en vooral ook een voorspoedig en gezond nieuw jaar toewensen.
Wij danken allen voor hun belangstelling en bijdragen in het afgelopen jaar. Onze doelstelling is om computergebruikers in de thuissituatie te ondersteunen op een breed terrein.  Het eerste jaar waarin we 'CompUsers' heetten, heeft aangetoond dat er nog steeds een grote belangstelling is voor de activiteiten en diensten van hcc!CompUsers.

 

Inhoud eMailing
Een kerstwens
Dank aan vrijwilligers
Terugblik en vooruitblik
·Surf naar eShop!·
Dank aan vrijwilligers
hcc!CompUsers is een vereniging. “Voor leden en door leden”, is het devies. Het werk wordt verzet door een groot aantal vrijwilligers.
In de eerste plaats, namens onze leden, willen we deze vrijwilligers weer bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. En ten tweede, we rekenen weer op hun inzet in het nieuwe jaar!

 

Terugblik en vooruitblik
In het afgelopen jaar zijn veel dingen binnen CompUsers tot stand gebracht. Maar niet alle ambities konden worden gerealiseerd en niet alles is voldoende 'gladjes' verlopen. Voor het nieuwe jaar hebben we voldoende om op te bouwen en te verbeteren.
En daar gaan we voor!
   
Henk van Andele-mail
Voorzitter CompUsers
Uitgave van
hcc!CompUsers-ig
www.CompUsers.nl