zaterdag 31 februari 2009
| ·Aanmelden (gratis)· | ·Afmelden· | ·Email-adres wijzigen· |
·Drukke en interessante CompUsersDag·

Weer gemist? Hier de volgende data!
De CompUsersDag van 6 februari was veel drukker bezocht dan gebruikelijk. In totaal zijn er 400 personen geweest.
Hoogtepunten waren de FotoStudio van het CompUsers Platform DigiFoto, de KoopjesMarkt, maar ook de lezingen en workshops.
Hieronder een indruk van enkele hoogtepunten.
Heb je de CompUsersDag weer gemist? Jammer! Maar, er zijn dit jaar nóg twee CompUsersDagen. Schrijf deze alvast in je agenda:
  • 24 april 2010
  • 25 september 2010
En op 17 april organiseert het Platform DigiFoto een FotoSafari naar het naar het Veenpark in Barger Compascuüm Je weet niet waar dat is? Klik hier! Opgezocht in de Marble-atlas van GigaHits 2010-1. Hier kun je samen met beroeps- en gevorderde amateurfotografen je kunde vertonen of je kunde opvijzelen. We zullen nog een bericht hierover sturen, maar als je wilt kun je vast kijken op www.CompUsers.nl en zelfs al inschrijven.
Inhoud eMailing
Hier de volgende data!
Wie was Fransien?
KoopjesMarkt succes
FotoStudio
Lezing Windows 7
Workshop PCtoGO
·Surf naar eShop!·

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie was Fransien?
Dat was Fransien Schotanus. Gedurende 12 jaar medewerkster van de HCC. Twaalf jaar geleden begonnen in Houten, meegegaan toen het kantoor naar Haarlem verhuisde. Zij was vooral betrokken bij de activiteiten van groeperingen.
Maar de weg naar Haarlem is lang, nog langer dan de dagelijkse files. Daarom heeft ze nu een nieuwe baas, vijf minuten van huis. Bovendien zet zij zich in voor de steun aan 'rugzakkinderen'; dat zijn kinderen die -vaak door sociale achtergronden- extra steun bij de opvoeding en op school nodig hebben.
Zaterdag heeft CompUsers afscheid van haar genomen. Eerst werd zij uitgebreid door de visagiste  'opgetutterd' en daarna in de FotoStudio vereeuwigd. Zij kreeg van CompUsers, naast dank voor de goede samenwerking en bloemen, ook een cadeau. Iets wat ze zelf voorstelde: video-apparatuur voor de rugzakkinderen!
KoopjesMarkt een succes
We schreven al in de vorige eMailing dat we dit jaar een erg grote KoopjesMarkt verwachtten. En dat is uitgekomen. Er was extra veel ruimte voor ingericht, we konden een deel van de aangrenzende zaal erbij betrekken.
Al vóór 10 uur gingen de eerste goederen van hand tot hand. En de gehele dag bleef het druk. De oude HCC!dagen in miniformaat! En ondanks de lage prijzen is er voor duizenden euro's verhandeld.
Naar aanleiding van vele verzoeken zulle we nagaan of de KoopjesMarkt meerdere keren per jaar in het programma ingepast kan worden.
Ook de beperkte voorraad (nieuwe) spullen van SecondMedia was nagenoeg uitverkocht. Er was een artikel dat werkelijk wegvloog en al om 10.30 uitverkocht was. Ook de gereedschappen hadden veel belangstelling. Een bewijs dat onder de CompUsers-leden veel knutselaars zitten. Alleen het solderen is kennelijk wat uit de tijd, er bleven enkele soldeerbouten over.

Een aantal artikelen van SecondMedia zal in de loop van de week in de eShop tegen extra korting verkrijgbaar zijn (www.CompUsers.nl/eShop).
 
 Klik op foto voor vergroting
FotoStudio
Het Platform DigiFoto demonstreerde hoe je met eenvoudige middelen thuis een fotostudio kunt maken. Wat witte spullen als achtergrond, bouwlampen, onbrandbaar diffuus materiaal en natuurlijk een statief met camera.
We hadden in ons achterhoofd dat de aandacht zou kunnen blijven steken bij de visagiste en de meegebrachte vrouwelijke modellen. De dames verdienden dat zeker, maar toch was er ook veel belangstelling voor het eigenlijke doel: fotograferen en portretteren. Ook veel bezoekers ondergingen een behandeling. Ja, vooral dames, want die waren er ook. De computer schijnt steeds meer deel uit te maken van de emancipatie. Hiernbij een foto-impressie.

PS: Heeft iemand interesse in mijn 'complete' doka-uitrusting? Natuurlijk nog uit het stenen zwartwit-tijdperk. Gratis op te halen in Rhenen. Wie het eerst is....
 
Lezing Windows 7
Echt verbazen deed het ons niet dat de zaal uitpuilde van de mensen. Windows 7 is een actueel onderwerp.
Rein de Jong maakte er weer een leerzame show van. Wat kan Windows 7, wat kan het niet? Hoe te installeren. Enzovoort. Een perfect voorbereid verhaal, veel interactie met de deelnemers.
Wordt vervolgd?
 
 Klik op foto voor vergroting
Workshop PCtoGO
Inmiddels heeft CompUsers duizenden PCtoGO-sticks omgezet. Toen we een Workshop aankondigden voor het gebruik van de PCtoGO-stick, hadden we gerekend op veel belangstelling.
Maar in werkelijkheid was de belangstelling nog veel groter dan we ooit dachten. Een extra Workshop konden we niet in het programma inpassen. En het principe 'vol=vol' konden we deze keer ook niet handhaven. Er was slechts plaats voor 20 mensen achter de pc's. Maar een veelvoud drong naar binnen als toehoorder.
De Workshop werd verzorgd door Nicolaas Kraft van Ermel en Johan Swenker van het CompUsers Platform Linux. De PctoGO-stick is namelijk voor 20% gevuld met Puppy Linux en voor 80% met (portable) Windowsprogramma's.
Het Platform Linux greep zijn kans om de zegeningen van Linux te prediken voor het Windows- publiek. Puppy Linux kan namelijk opgestart worden en 'draaien' vanaf de PCtoGO-stick. Zij lieten de deelnemers zien hoe je met Puppy Linux een Windowssysteem kunt redden.
We zullen proberen om de volgende CompUsersDag (24 april) weer een of enkele PCtoGO-Workshops in het programma op te nemen.
      
 
 Klik op foto voor vergroting
Henk van Andele-mail
Voorzitter CompUsers
Uitgave van
hcc!CompUsers-ig
www.CompUsers.nl