-------------------
| ∑Aanmelden (gratis)∑ | ∑Afmelden∑ | ∑Email-adres wijzigen∑ |
•Kaderbijeenkomst, ALV, internet en GigaHits•


25 juni: Kaderbijeenkomst
Zaterdagmorgen aanstaande organiseert CompUsers een Kaderbijeenkomst in het HF Witte Centrum in De Bilt..

Doel hiervan is het voorbereiden van de MegaCompUfair van 24 september. Dit wordt een groter CompUsers evenement dan ooit met een aantal nieuwe elementen.

De sporthal van het HF Witte Centrum in De Bilt wordt de centrale plaats voor dit evenement. Hier presenteren de CompUsers Platforms zich. Zij zullen hun beste beentje voorzetten om de bezoekers boeiende presentaties voor te schotelen. Tevens zullen circa 20 zustergroeperingen van de HCC deelnemen.

Nieuw is de commerciŽle markt. Een deel van de sporthal zal hiervoor ingericht worden. CommerciŽle standhouders kunnen producten ten verkoop aanbieden, hun producten promoten of beide.

Het thema voor de MegaCompUfair is 3D. Voor de pc, de TV, fotografie. Hier kun je kennis maken van alle vormen van driedimensionale beelden. Van de 'gekleurde brilletjes' tot en met 3D op schermen zonder bril.

Ook nieuw is de streaming media. De sporthal en sommige lezingen resp. workshops zullen worden opgenomen en on-line via internet worden uitgezonden. Ook later kunnen deze via internet bekeken worden. De beschikbare bandbreedte in het HF Witte Centrum zal een beperking vormen, maar er zullen ook opnamen gemaakt worden. De beschikbare bandbreedte in het HF Witte Centrum zal een beperking vormen, maar er zullen ook opnamen gemaakt worden die later via CompUsers per internet kunnen worden bekeken.  

Uiteraard zijn er ook weer een aantal parallelsessies in vier zalen met lezingen en workshops. Deze worden verzorgd door CompUsers en een aantal HCC-zustergroeperingen.
Inhoud eMailing
Kaderbijeenkomst
ALV: 25 juni
Internet infrastructuur
Foutje GigaHits 2011-3
 

Algemene Leden Vergadering
Ook op 25 juni in het HF Witte Centrum vindt de jaarlijkse Algemene Leden vergadering van CompUsers plaats. Deze begint om 11.30 uur en zal naar verwachting om 12.30 uur afgelopen zijn. De agenda en vergaderstukken vind je op www.CompUsers.nl onder het Ledenkatern.

De HCC organiseert ook op 25 juni de Vrijwilligersdag. Een aantal CompUsers kaderleden zal na afloop van de Algemene Leden Vergadering naar de HCC Vrijwilligersdag gaan om daar nog zoveel mogelijk aan deel te nemen.

Internet infrastructuur
De bestaande servers van CompUsers zijn al de nodige jaren in de lucht. Inmiddels voldoen die technisch niet meer en is de software verouderd. Bovendien is er dringend behoefte aan verbetering van de veiligheid, zowel intern als voor de leden/gebruikers.

Het afgelopen half jaar is in overleg met het WebTeam besloten over te gaan tot een geheel nieuwe internet infrastructuur, die gebruik maakt van de nieuwste ontwikkelingen van internet hosting. Daarbij staat de veiligheid zeer hoog in het vaandel. Er wordt uitgegaan van clusters voor elke internet activiteit, met elk een eigen gehoste server en team voor inhoud en onderhoud.

Dit betekent ook dat organisatorische aanpassingen nodig zijn. We zoeken daarom extra vrijwilligers die de nieuwe taken op zich kunnen nemen.

Op korte termijn is vooral behoefte aan vrijwilligers voor:

Website

Deze website www.CompUsers.nl is gebouwd in Drupal, een krachtig en flexibel Content Management systeem. Voor deze website is behoefte aan webmasters, die samen met het kader van CompUsers de inhoud van de website actueel houden en uitbouwen.

Kennis van servers en Drupal is niet vereist. Maar het is natuurlijk wel handig als enkele webmasters daarmee vertrouwd zijn of worden.

Linux en Drupal ondersteuning

De internet infrastructuur omvat o.a. De website (Drupal), de  eShop (Drupal), een mailserver (zie SoftwareBus 2011-2), een VoIP centrale , eMailings systeem en DigiGalerie.

Deze maken alle gebruik van een (gehoste) server die meestal onder Linux draait en Drupal is een belangrijk CMS.

Linux: hiervoor zoeken we enkele Linux experts die bekend zijn met servers. Taken zijn bijvoorbeeld het onderhoud en de veiligheid van servers, beheer DNS systeem, maken van scripts enzovoort.

Drupal: Voor verdere ontwikkeling van de website en de eShop, onderhoud van Drupal, het over zetten op de nieuwste Drupal versie en bijdragen aan de veiligheid van de systemen worden enkele vrijwilligers gezocht die bekend zijn of zich willen bekwamen in Drupal

Heb je interesse? Stuur dan een mail aan voorz@CompUsers.nl, liefst met je telefoonnummer. 


Henk van Andele-mail
Voorzitter CompUsers
Uitgave van
hcc!CompUsers-ig
www.CompUsers.nl