Stick van de Dag MegaCompUfair 29 september 2018

Leden en donateurs: download hier de Stick van de Dag van MegaCompUfair 29 september 2018 [3,1M].

Inhoud:

.
├── [4.0K]  digifoto
│   ├── [1.1M]  Arca-Swiss en Macro.pdf
│   └── [ 61K]  Workflow in de digitale fotografie.pdf
├── [4.0K]  DigiVideo
│   └── [547K]  PowerDirector16.pdf
├── [4.0K]  OS2
│   └── [ 40K]  ecsgg.pdf
└── [4.0K]  Windows
    ├── [231K]  Alternatief BackupMyPC en Livedrive _ Rhino's place 01.pdf
    ├── [231K]  Alternatief BackupMyPC en Livedrive _ Rhino's place.pdf
    ├── [ 99K]  CUfair09-18-W10.pdf
    ├── [236K]  KPN Back-up online. Duur! - Alternatief_ _ Rhino's place.pdf
    ├── [534K]  TiPisch Rhino _ 64-bit Chrome _ Rhino's place 01.pdf
    └── [534K]  TiPisch Rhino _ 64-bit Chrome _ Rhino's place.pdf

 

Categorieën